สถานที่จัดงาน/ที่พัก/การเดินทาง

วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.3016.30 น.

ณ  ห้องสราญรมย์ โรงแรมนิวซีชัน สแควร์ (เฟส 2) อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

โทร : 074-352888

Web site : http://www.newseasonhotel.com/newsea

 


Print   Email